Brundlund Slot Information

14883480_1223270447743294_2270942866285895816_oKunstmuseet Brundlund Slot er et statsanerkendt museum, der har til huse på slottet i Aabenraa. Museet åbnede på Brundlund Slot april 1998. Tidligere hørte museets samling til Kunstafdelingen ved det kulturhistoriske museum i Aabenraa.

Das Kunstmuseum Schloss Brundlund ist ein staatlich anerkanntes Museum, welches im Schloss zu Apenrade untergebracht ist. Das Museum wurde im April 1998 auf Schloss Brundlund eröffnet. Früher gehörte die Sammlung des Museums in die Kunstabteilung des kulturgeschichtlichen Museums in Apenrade.

The Museum of Art Brundlund Castle is an approved municipal museum of art, which is housed in the Castle of Aabenraa. The museum opened at Brundlund Castle in April 1998. Previously the collection was part of the art collection of the Museum of Mankind in Aabenraa.